Professionals

Wij staan voor je klaar

Professionals

Hilzijn kan gecontacteerd worden door ouders, voogden, verzorgers, professionals van onder andere zorg- en veiligheidsorganisaties,  via intake@hilzijn.nl. We zijn gecontracteerd aanbieder om zorg te leveren van de Jeugdwet, WMO en de WLZ in de regio noord- en midden Limburg. Voor buiten regionale plaatsing of andere zorgvragen kunt u contact  opnemen met ons om de mogelijkheden te bespreken. 

 

 

 

 

Onze partners zijn onder andere:

Veiligheidshuis

Zorg- en veiligheidshuis Midden-Limburg.

AVIM (Politie)

Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel.

CoMensha

Coördinatiecentrum tegen mensenhandel.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nu niet zwanger

Nu Niet Zwanger. Als professionals proactief in gesprek gaan over kinderwens en het eventuele moment daarvan zijn cliënten beter in staat daar een bewuste keuze over te maken. Zo kan een onbedoelde zwangerschap worden voorkomen

Helse Liefde

Wij bieden advies en ambulante eerste lijn ondersteuning aan slachtoffers, ouders, sociaal systeem en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met afhankelijkheidsrelaties te maken hebben en als loverboyproblemen (mensenhandel), huiselijk geweld en eer gerelateerd geweld worden aangemerkt.

Coördinator mensenhandel

De zorgcoördinator organiseert en coördineert de zorg rondom alle slachtoffers mensenhandel die verblijven in Noord- en Midden- en ZuidLimburg.

Centrum
seksueel geweld

Slachtoffers van seksueel geweld (aanranding of verkrachting) kunnen bij het Centrum Seksueel Geweld Limburg terecht voor medische, forensische en psychologische hulp.

GGD

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheids-dienst. De 28 GGD'en vormen een landelijk dekkend netwerk. GGD Nederland is de koepelorganisatie van de GGD'en.

Yip

Yip! is een landelijk behandel-programma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie.

Martijn Verschuuren

Maarten Verschuuren

MV Pedagogische Begeleiding biedt
zorg op maat voor jong en oud. Wij zijn gespecialiseerd in autisme en aanverwante problematieken.

Bureau Jeugdzorg

BJZ is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen in Limburg. Medewerkers van BJZ blijven daarom bereikbaar en beschikbaar. Contacten met ouders, verzorgers, jeugdigen

Blauwe maan

Blauwe Maan biedt professionele hulp als jij of iemand uit jouw omgeving te maken heeft gehad met onvrijwillige seks, seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. We staan voor je klaar als je zelf slachtoffer bent maar ook wanneer je als ouder of partner hulp nodig hebt, zijn wij er om vragen te beantwoorden en je te ondersteunen.

0-100 coaching

training en coaching 0 - 100 Training & Coaching 0-100 "In verbinding met jezelf en met de ander... Vanuit het hart zien en gezien worden... Op eigen grond staan en verankerd zijn en koers bepalen" zijn sleutelwoorden in therapie, training en coaching

Centrum
jeugd en gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en professionals in verschillende regio’s terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging.

Mutsaersstichting

De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen óf gezinnen in het geding.

KL-IK

Sinds 2017 biedt KL-IK professionele zorg op diverse leefstijlgebieden aan jeugdigen en volwassenen vanaf 16 jaar binnen diverse Limburgse gemeentes, maar soms ook buiten deze regio. KL-IK richt zich hoofdzakelijk op het verbinden of‘matchen’ van (jong)volwassenen met de juiste vorm van hulp en – mocht dat nodig zijn – een externe hulpverlener.

Hoeve de Koalder

Hoeve de Kaolder is van mening dat ieder kind recht heeft op een mooie en zorg (e)loze toekomst. Ons doel is om ervoor te zorgen dat jongeren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven. Wanneer dit niet meer mogelijk is, zorgen wij voor een passende oplossing voor onze jongere en het gezin.

BoebadoeFarm

Boe-Ba-Doe Farm. Direct reserveren Speel- en kinderboerderij. Kom onze boerderij bezoeken om te spelen, dieren te knuffelen, te genieten op ons terras of boek een leuk activiteit zoals koe knuffelen! Meer informatie; Dagbesteding en zorg op maat.