Missie en Visie

Omdat goede voorbereiding het halve werk is

Missie

Hilzijn wil een onlosmakelijke schakel zijn in de maatschappij, waarbij uitsluiting en buitensluiting niet meer voorkomt. Hilzijn streeft inclusief en integraal leven na. 

Visie

Zorggroep Hilzijn is een zorgorganisatie waar mensen warme, persoonlijke, hoogwaardige begeleiding op maat ontvangen die van duidelijke toegevoegde waarde voor de kwaliteit van leven is, zowel nu als voor de toekomst.

Acceptatie

Ieder wordt geaccepteerd als de persoon die hij of zij is. Accepteren is niet-oordelend, vriendelijk aandacht schenken en de ander in zijn waarde laten.

Cliënt- en resultaatgericht

Ons werk draait om resultaat. We handelen met het doel de cliënt duurzaam te ontwikkelen. We richten ons op de mogelijkheden en houden waar nodig rekening met de beperkingen.

Betrokken

We zijn betrokken bij onze cliënten door oprechte belangstelling te tonen, samen na te denken over vraagstukken en samen met de cliënt te werken naar een oplossing. We tonen passie en onze benadering is persoonlijk en warm.

Werkwijze

Om de veiligheid, rust en er mogen zijn te bieden wordt geweldloos verzet ingezet als basismethode op alle woonvormen, naast een systeemgerichte basismethodiek. Hilzijn is recent begonnen met het implementeren van de methodiek Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet. Dit gedachtegoed past bij de cultuur. Doelstelling is dat alle professionals vanuit deze basishouding werken. Hilzijn geloofd dat zij hierin het verschil kunnen maken naar cliënten en hun context. Deze methodiek is gebaseerd op gericht aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse. Deze methodiek is vrij van iedere vorm van geweld.