Locaties

Het bieden van zorg op verschillende locaties

Zorggroep Hilzijn is een kleine, maar steeds groter wordende zorginstelling die ooit begonnen is als Boerderij met een beetje meer, voor jeugdigen en volwassenen met psychische problematieken. Momenteel hebben we kleinschalige woongroepen in Horn, Panningen, Neer en Weert. De groepen in Panningen en Horn krijgen 24-uursbegeleiding inclusief slaapdienst. Daarnaast hebben we nog een ontmoetingsplek in Horn en diverse appartementen in meerdere plaatsen. Ook bieden we ambulante begeleiding  bij mensen thuis. We richten naast het begeleiden van onze jongeren op behandeling, dit door onze gedragswetenschapper en cognitieve gedragstherapeut. Tot slot bieden we ouderbegeleiding, gericht op contactherstel tussen ouder en kind.