Klachten en verbeteringen

  

Omdat we altijd open staan voor verbetering

Zorggroep Hilzijn doet er alles aan om op een kwalitatief goede manier zorg te leveren. Toch kan het wel eens gebeuren dat je als cliënt niet helemaal tevreden bent. Op dat moment is het belangrijk dat je dit ook kenbaar maakt. Want alleen dan kan jouw ongenoegen worden gesignaleerd en kan er actie worden ondernomen. En op die manier kunnen wij onze zorg ook steeds verder verbeteren.

In eerste instantie bespreek je jouw klacht met je Persoonlijk Begeleider en/of zorgcoördinator. Deze zullen de klacht samen met jou proberen op te lossen. Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan heb je de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen via het klachtenformulier van Zorggroep Hilzijn. Het klachtenformulier kan worden opgevraagd aan je Persoonlijk Begeleider.

Op het formulier staat vermeld waar het naartoe gestuurd dient te worden. De klachtencommissie zal jouw klacht onderzoeken en wanneer noodzakelijk geacht, actie ondernemen de klacht op te lossen en te voorkomen dat het nog een keer voorkomt. De klachtencommissie zal binnen 5 werkdagen contact met jou opnemen om jou te informeren over de vervolgstappen.

Ben je ook na de acties van de klachtencommissie van Zorggroep Hilzijn nog niet tevreden? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij Klachtenportaal ZORG, dit is een onafhankelijke partij.
Het is wel belangrijk dat je eerst de bovenstaande procedure hebt doorlopen alvorens je je tot klachtenportaal ZORG wendt.

 

Stuur je klacht naar info@klachtenportaalzorg.nl, of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

1_7

Leg in deze mail of op het klachtenformulier je klacht uit en de manier waarop er contact mag worden opgenomen. En op welke wijze je de klacht al zelf hebt besproken met Zorggroep Hilzijn. Klachtenportaal Zorg zal binnen 5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.

 

Wat gebeurt er als je een klacht indient bij Klachtenportaal ZORG?
Je klacht zal worden onderzocht en waar nodig zal Klachtenportaal ZORG de nodige gesprekken aangaan met de cliënt en/of met Zorggroep Hilzijn. Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal met Zorggroep Hilzijn en jou de oplossing van de klacht worden afgestemd. Zorggroep Hilzijn heeft zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon aangesteld.


De interne vertrouwenspersoon is Hilde Mesman voor cliënten en medewerkers binnen Zorggroep Hilzijn.


Gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn op aanvraag te verkrijgen en te vinden in onze algemene voorwaarden.

Klachtenformulier