Klachten en verbeteringen

  

Omdat we altijd open staan voor verbetering

Het kan wel eens gebeuren dat je als cliënt of ouder/vertegenwoordiger niet helemaal tevreden bent over ons. Op dat moment is het belangrijk dat je dit ook kenbaar maakt. Want alleen dan kan jouw ongenoegen worden gesignaleerd en kan er actie worden ondernomen. En op die manier kunnen wij onze zorg ook steeds verder verbeteren. We vinden het fijn als je je ontevredenheid wil delen met de zorgverlener op wie het betrekking heeft en/of zijn leidinggevende. Door met elkaar in gesprek te gaan kan onvrede soms al worden weggenomen. Daarnaast leert degene hiervan en en kan verbeteringen aanbrengen waar nodig. 

 


Ben je niet tevreden over de afhandeling van de klacht binnen Hilzijn dan kun je je altijd wenden tot klachtenportaal zorg. Informeer eerst   Zorg kan ofwel onder de Jeugdwet, WLZ of WMO vallen. Dat heeft gevolgen voor het verloop van de klachten procedure. Zodra je contact opneemt met klachtenportaal zorg zorgen zij voor de passende procedure. 

Stuur je klacht naar info@klachtenportaalzorg.nl, of vul op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in.

1_7

Leg in deze mail of op het klachtenformulier je klacht uit en de manier waarop er contact mag worden opgenomen. En op welke wijze je de klacht al zelf hebt besproken met Zorggroep Hilzijn. Klachtenportaal Zorg zal binnen 5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.

Wat gebeurt er als je een klacht indient bij Klachtenportaal ZORG?
Je klacht zal worden onderzocht en waar nodig zal Klachtenportaal ZORG de nodige gesprekken aangaan met de cliënt en/of met Zorggroep Hilzijn. Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zal met Zorggroep Hilzijn en jou de oplossing van de klacht worden afgestemd. Zorggroep Hilzijn heeft zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon aangesteld.

De interne vertrouwenspersoon is Hilde Mesman voor cliënten en medewerkers binnen Zorggroep Hilzijn.

Gegevens van de externe vertrouwenspersoon zijn op aanvraag te verkrijgen en te vinden in onze algemene voorwaarden.

 

Voor alle 18+ cliënten is er een vertrouwenspersoon, Marian Geenen

Soms is er een probleem waar je als cliënt niet met een begeleider binnen Hilzijn over kunt praten. Het kan lastig zijn om je behoeften goed te verwoorden en voor jezelf op te komen. Daarover kun je contact met mij opnemen. Allereerst bied ik een luisterend oor. Soms helpt dat al. Daarna bespreken we mogelijke vervolgstappen en ondersteun ik je bij het nemen van die stappen.

Ik ben niet in dienst van Hilzijn en zal hetgeen dat wij bespreken altijd in vertrouwen behandelen, mits je geen direct gevaar loopt.

Ik ben te bereiken via de mail: mariangeenen@gmail.com

Over Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Zorggroep Hilzijn &AnneWim. 

Voor alle jeugdige onder de 18 is er een Jeugdstem  vertrouwenspersoon:                                         

  • geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
  • ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
  • geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
  • draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenformulier