Behandeling

Omdat je de aandacht verdient

Soms gaat het niet vanzelf

Als je bij ons in zorg komt heb je vaak een hele rugzak bij je te dragen. Of het nu gaat over kinderen van ouders met een beperking of verslaving, een verleden met huiselijk geweld en/of seksueel misdrijf of hechtingsproblematiek. Juist daarom zorgen wij voor een stabiel en veilig thuis, wij richten ons op waardevolle, liefdevolle en deskundige zorg; dit is waar wij voor staan.


Onze gedragswetenschapper is de regiebehandelaar. Zij heeft gesprekken met de jongere, kijkt voor een passende behandeling en zet lijnen uit met externe behandelaars waar dat nodig is. Dit alles in samenspraak met jou. Wij werken bijvoorbeeld samen met kl-ik en kunnen hierdoor PMT en creatieve therapie aanbieden.

1_92

Daarnaast  heeft iedereen elk kwartaal een evaluatiegesprek, samen met je persoonlijk begeleider, zorgcoördinator en gedragswetenschapper. In deze evaluaties wordt de voortgang in ontwikkeling  besproken.

Wij bieden een kleinschalige woonomgeving, het begeleidingsteam bestaat uit een vast klein team. Je hebt vanuit dit team één persoonlijk begeleider. Deze is op de hoogte van wat er in jouw leven speelt, overlegt met de gedragswetenschapper en stuurt andere collega’s in het team aan. Wij vinden het erg belangrijk dat je kunt  groeien in je ontwikkeling en zelfredzaamheid, wij ondersteunen je bij de dagelijkse huishoudelijke taken. Nabijheid van onze groepsbegeleiding is niet altijd voldoende, soms is er behoefte aan een extra maatje. Hiervoor heeft Hilzijn het FLY-team ontwikkeld. Het FLY-team bestaat uit een groep gespecialiseerde begeleiders, die 24/7 paraat staan. Ze staan naast jou en zijn je steunpilaar.

Wij vinden het heel belangrijk om jou te leren met je gevoel om te gaan. Het leren omgaan met emoties is niet alleen het onder controle houden van je emoties, het is ook je eigen emoties kunnen herkennen. Verder is het van belang dat je de emoties bij anderen kunt herkennen en hier goed op kunt reageren. Wij ondersteunen je hierin door zaken bespreekbaar te maken, je te laten ventileren en handvaten/alternatieven te bieden. We nemen je mee hand in hand, in de ontwikkeling als puber, op school, bij het maken van vrienden en sociale contacten en het leren omgaan met geld. Wij stimuleren je in het vinden van een hobby en/of vrijetijdsbesteding en vinden het belangrijk dat je opzoek gaat naar je eigen identiteit en stimuleren hierbij ook seksuele ontwikkeling.

Wij vinden het belangrijk dat je mag voelen hoe het hoort te gaan in een gezonde leefomgeving en een huiselijke setting. Waar je je veilig voelt, je boos mag worden, je mag huilen, waar je fouten mag maken zonder dat er geoordeeld wordt en waar je het gevoel mag krijgen dat er naar je geluisterd wordt en je gezien wordt. Het is dan ook vaak niet helpend om je te vertellen hoe het zou moeten en te straffen op momenten dat iemand niet doet wat wij willen. Wat wij wel vinden werken is nabijheid bieden en er onvoorwaardelijk voor je zijn. “Doe wat je zegt en zeg wat je doet” is dan ook het motto. Uiteraard hebben wij ook kaders en afspraken waar iedereen in zorg zich aan moet houden.